Κόσμος 73 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1599
Συνολικός αριθμός χωριών: 2.553 (1.60 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 1.864
Χωριά βαρβάρων: 689
Χωριά με bonus: 135
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 24 ημέρες
Χρήστες on-line: 135
Αριθμός μηνυμάτων: 20.212 (12.64 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 5.821 (3.64 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 16.205 (10.13 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 782 (0.49 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 76
Αριθμός παικτών σε φυλές: 910
Συνολικοί πόντοι: 3.401.601 (2.127 ανά παίκτη, 1.332 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 19.755.134
 • 20.128.995
 • 22.491.103
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 1,079 εκατ.
 • 641.056
 • 669.309
 • 127.979
 • 190.832
 • 277.398
 • 4.216
 • 34.263
 • 32.183
 • 9.684
 • 1.128
 • 203
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 675
 • 401
 • 419
 • 80
 • 119
 • 173
 • 3
 • 21
 • 20
 • 6
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 423
 • 251
 • 262
 • 50
 • 75
 • 109
 • 2
 • 13
 • 13
 • 4
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Επισκέπτης811731
Η νεότερη φυλή: Co-p

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 18:35