Κόσμος 73 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 655
Συνολικός αριθμός χωριών: 4.377 (6.68 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 3.747
Χωριά βαρβάρων: 630
Χωριά με bonus: 210
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 94 ημέρες
Χρήστες on-line: 19
Αριθμός μηνυμάτων: 31.603 (48.25 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 11.176 (17.06 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 980 (1.50 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 331 (0.51 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 63
Αριθμός παικτών σε φυλές: 437
Συνολικοί πόντοι: 24.379.627 (37.221 ανά παίκτη, 5.570 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 379.076.942
 • 372.323.232
 • 418.350.956
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 6,409 εκατ.
 • 3,392 εκατ.
 • 6,260 εκατ.
 • 3,089 εκατ.
 • 731.706
 • 2,704 εκατ.
 • 74.231
 • 1,006 εκατ.
 • 313.095
 • 44.489
 • 945
 • 1.498
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 9785
 • 5179
 • 9557
 • 4716
 • 1117
 • 4128
 • 113
 • 1536
 • 478
 • 68
 • 1
 • 2
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1464
 • 775
 • 1430
 • 706
 • 167
 • 618
 • 17
 • 230
 • 72
 • 10
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: vaggelis91
Η νεότερη φυλή: 1444

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 03:46