Χάρτης Κατάταξη

gianis97

gianis97
Πόντοι:332.444
Θέση:15
Νικημένοι αντίπαλοι: 438.812 (79.)
Φυλή: FaΡeL!


Χωριά (45) Συντεταγμένες Πόντοι
~{001~}Professore
520|520 8.771
~{002~}Tokyo
520|524 8.663
~{003~}Nairobi
519|522 9.220
~{004~}Artouro
521|517 9.403
~{005~}Helsinki
519|526 9.376
~{006~}Berlin
522|527 8.782
~{007~}Rakel
518|523 9.265
~{008~}Oslo
521|527 8.886
~{009~}Death By Chocolate
521|528 9.623
~{010~}Denver
515|518 9.354
~{011~}Pakita
513|523 9.718
~{012~}Rio
517|495 8.602
~{013~}Moscow
516|523 8.543
~{014~} Marsoupilami
518|521 8.710
~{015~}O lala
518|527 8.722
~{016~}Lockdown
518|515 9.253
~{017~}Lock
518|517 9.889
~{018~}bonus
522|507 8.447
~{019~}oh la la
515|515 9.443
~{020~}Miroku
515|517 9.537
~{021~} Browning
519|515 8.767
~{022~} Baikal
523|526 8.323
~{023~} Lara Craft
520|515 6.833
~{024~}Duffy
518|514 8.319
~{025~}Eber
520|507 8.292
~{026~}Valey
524|523 6.827
~{027~}Dbc
517|513 7.143
~{028~}Alpha
530|544 5.504
~{029~}Beta
531|545 5.865
~{030~}Gamma
528|551 5.999
~{031~}Delta
530|514 7.176
~{032~}Epsilo
531|518 5.963
~{033~}Death By Chocolate
527|546 7.999
~{034~}Death By Chocolate
527|544 5.086
~{035~}Death By Chocolate
528|544 5.332
~{036~}Death By Chocolate
527|545 6.041
~{037~}Death By Chocolate
532|545 4.934
~{038~}Death By Chocolate
527|549 4.864
~{039~}Death By Chocolate
527|550 3.239
~{040~}Death By Chocolate
517|512 5.525
~{041~}Death By Chocolate
540|511 9.730
~{042~}Death By Chocolate
543|514 9.696
~{043~}Thita
540|512 1.040
Χωριό βαρβάρων
543|513 1.066
Χωριό βαρβάρων
544|513 674
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία